Memnuniyet Alanına Göre En İyi 20 Devlet Üniversitesi

en-iyi-devlet-universitesi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), üniversiteler ve yükseköğretim kurumları üzerine araştırma yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarıdır. ÜNİAR 2021 yılı içerisinde üniversitelerin COVİD-19 tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim görüldüğü yılda Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasını (TÜMA) uzaktan eğitimi ön planda tutarak gerçekleştirdi. Bu kapsamda öğrencilerin memnuniyetini araştırırken şu sorulara cevap aradı.

 

Uzaktan eğitim boyunca öğrenciler öğrenme deneyimlerinden memnunlar mı?

Üniversiteler kaliteli, erişilebilir ve kullanışlı bir öğrenme altyapısına sahipler mi?

Öğrenciler kurumlardan taleplerine hızlı ve memnun edici şekilde cevap alabiliyorlar mı?

Uzaktan eğitim boyunca öğrenciler öğrenme ortamları, imkan ve kaynaklardan memnunlar mı?

Üniversiteler öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyebiliyorlar mı?

Gibi sorular ile öğrencilerin üniversitelerinden memnun olup olmadığı araştırılmıştır.

 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması beş aşmada belirlenmektedir

Birinci aşamada; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine göre 2020-2021 öğrenim yılında lisans düzeyinde 125 devlet üniversitesi ile 73 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 198 adet devlet ve vakıf üniversitesi seçilmişti.

İkinci aşamada; Üniversitelerde bulunan toplam öğrencilerin sayısı fakülte türleri ve cinsiyete göre örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır.

Üçüncü aşamada; Üniversiteler lisans düzeyinde 10 ana kategori ve 5 alt kategori olmak üzere örneklem hesaplanmıştır.

Dördüncü aşamada; Üniversitelerin içerisindeki fakülte ve cinsiyet oranları dikkate alınmıştır.

Beşinci aşamada; Her bir üniversiteden en az 70 öğrenci ile dinamik yapılı uygulamalar ile 01 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında uygulanan anketler ile veriler toplanmıştır.

 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 yılı içerisinde 125 devlet üniversitesi ve 73 vakıf üniversitesi olmak üzere öğrenim gören toplamda 42.353 öğrenciden veri toplanmıştır.

 

en-iyi-universiteler

 

Katılıncı Öğrencilerin Cinsiyet, Sınıf ve Fakülte Bilgisi

Ankete kalım sağlayan öğrencilerin 23.143’ü kız öğrenci ve 19.210 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 42.353 öğrenciden veri toplanmıştır.

Ankete katılan öğrencilerin sınıf dağılımı ise;

 1. Sınıf: 5.829
 2. Sınıf: 9.593
 3. Sınıf: 13.691
 4. Sınıf: 12.105
 5. Sınıf: 788
 6. Sınıf: 347

 

Fakülte alanına göre katılım göstern öğrenci sayıları;

 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi: 7.147
 2. İİBF / İşletme / İktisat Fakültesi: 6.179
 3. Fen-Edebiyat, Edebiyat, Fen Fakültesi: 5.841
 4. Eğitim Fakültesi: 4.015
 5. İlahiyat / Din Bilimleri Fakültesi: 3.201
 6. Tıp Fakültesi: 2.988
 7. İletişim Fakültesi: 2.988
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi: 2.678
 9. Sağlık Bilimleri Fakültesi: 1.497
 10. Diş Hekimliği Fakültesi: 1.198
 11. Turizm Fakültesi: 1.354
 12. Hukuk: 1.206
 13. Spor Bilimleri Fakültesi: 1.098
 14. Orman Fakültesi: 612
 15. Eczacılık: 534
 16. Ziraat Fakültesi: 604
 17. Diğer: 203

 

Veri Toplama Şekli

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 yılında daha önceki yıllarda kullanılan Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’ne pandemi sürecinde uzaktan eğitimi de entegre ederek güncellemiştir. Öğrenci Memnuniyet Ölçeği toplamda 6 alandan oluşmaktadır.

Bunlar;

 1. Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı
 2. Uzaktan Eğitim Alt Yapısı
 3. Akademik Destek ve İlgi
 4. Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet
 5. Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği
 6. Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği

 

Toplanan Verilerin Analizleri

Araştırmada toplanan verilerin analizleri dört aşamadan geçirilmiştir.

Bunlar;

Birinci Aşama; İlk aşamada öğrencilerin verdiği cevaplardan uygulama ile hızlı verilen cevaplar, tutarsız olduğu anlaşılan cevaplar ve eksik bırakılan cevaplara sıra ortalamaları atanmıştır.

İkinci Aşama; Her üniversite için altı kategoride ortalama alınmıştır.

Üçüncü Aşama; Her üniversitenin altı kategoriden aldıkları puanlar maks. 600, min. 60 olarak Genel Memnuniyet Puanı hesaplanıp sıralanmıştır.

Dördüncü Aşama; Sonuç olarak üniversiteler 6 puan aralığında sınıflandırılmıştır. (A,A+,B,C,D ve FF olarak tanımlanmıştır.)

 

Sonuç Olarak

Altı alandan oluşan memnuniyet ortalamaları ve düzeyleri belirlenmiştir. Üniversitelerde uzaktan eğitim alanında öğrencilerin memnuniyet ölçeği “FF” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin gözünde uzaktan eğitim problemli olarak bildirilmiştir. Öğrencilerin en çok problem yaşadıkları alan ise Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği olarak göze çarpmaktadır.

Dünyadaki üniversiteler ve Türkiyede ki üniversiteler pandemi sürecinde ne kadar uzaktan eğitime yatırım yapıldığı ve digital dünyaya ayak uydurduklarını söyleseler de memnuniyet anketinde bu tam tersi olarak görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu Yüksek Öğretim Kurulundan memnun olsalar da, üniversitelerin yöntemlerinden ve digital içerik yetersizliği ve materyallerinden memnuniyetsizliğini bildirmiştir.

 

Memnuniyet Alanına Göre En İyi 20 Devlet Üniversitesi

 

20 – Anadolu Üniversitesi

anadolu-üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 436

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:73, Sıra:26

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:85, Sıra:6

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:69, Sıra:35

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:59, Sıra:55

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 81, Sıra:8

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:69, Sıra:30

 

19 – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

istanbul-üniversitesi-cerrahpaşa

Genel Memnuniyet Puanı: 438

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:79, Sıra:11

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:81, Sıra:13

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:72, Sıra:23

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:68, Sıra:33

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 64, Sıra:40

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:74, Sıra:17

 

18 – Erzurum Teknik Üniversitesi

erzurum-teknik-universite

Genel Memnuniyet Puanı: 441

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:75, Sıra:20

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:82, Sıra:11

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:77, Sıra:14

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:75, Sıra:23

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 66, Sıra:35

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:66, Sıra:37

 

17- Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık-Bilimleri-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 441

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:74, Sıra:21

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:62, Sıra:43

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:71, Sıra:32

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:80, Sıra:13

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 72, Sıra:23

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:82, Sıra:4

 

16- Türk – Alman Üniversitesi

Türk-Alman-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 454

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:78, Sıra:14

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:79, Sıra:15

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:77, Sıra:16

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:81, Sıra:12

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 74, Sıra:18

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:65, Sıra:40

 

15- Orta – Doğu Teknik Üniversitesi

Orta-Doğu-Teknik-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 455

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:77, Sıra:17

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:84, Sıra:8

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:82, Sıra:5

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:58, Sıra:57

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 75, Sıra:16

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:79, Sıra:11

 

14- Eskişehir Teknik Üniversitesi

Eskişehir-Teknik-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 456

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:73, Sıra:25

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:86, Sıra:3

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:75, Sıra:18

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:79, Sıra:16

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 71, Sıra:25

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:72, Sıra:21

 

13- İskenderun Teknik Üniversitesi

iskenderun-teknik-üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 458

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:77, Sıra:16

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:81, Sıra:14

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:77, Sıra:15

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:83, Sıra:8

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 72, Sıra:22

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:68, Sıra:13

 

12- İstanbul Teknik Üniversitesi

itü

Genel Memnuniyet Puanı: 458

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:79, Sıra:10

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:72, Sıra:26

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:77, Sıra:17

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:65, Sıra:43

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 84, Sıra:4

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:81, Sıra:5

 

11- Erciyes Üniversitesi

Erciyes-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 462

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:78, Sıra:13

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:74, Sıra:23

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:80, Sıra:10

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:79, Sıra:15

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 80, Sıra:10

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:71, Sıra:24

 

10- Tarsus Üniversitesi

Tarsus-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 466

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:80, Sıra:8

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:81, Sıra:12

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:78, Sıra:13

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:83, Sıra:7

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 72, Sıra:21

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:72, Sıra:20

 

9- Çanakkale Ondokuz Mart Üniversitesi

Çanakkale-Ondokuz-Mart-Ü

Genel Memnuniyet Puanı: 471

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:78, Sıra:12

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:82, Sıra:10

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:79, Sıra:11

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:82, Sıra:9

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 76, Sıra:14

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:74, Sıra:15

 

8- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla-Sıtkı-Koçman-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 477

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:77, Sıra:15

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:79, Sıra:16

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:80, Sıra:9

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:83, Sıra:6

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 79, Sıra:11

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:79, Sıra:10

 

7- Konya Teknik Üniversitesi

Konya-Teknik-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 478

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:79, Sıra:9

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:77, Sıra:21

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:81, Sıra:8

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:81, Sıra:11

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 80, Sıra:9

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:80, Sıra:9

 

6- Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 481

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:81, Sıra:7

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:78, Sıra:17

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:82, Sıra:6

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:84, Sıra:5

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan: 74, Sıra:17

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:82, Sıra:3

 

5- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

izmir-yüksek-teknoloji-enstitüsü

Genel Memnuniyet Puanı: 497

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:84, Sıra:3

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:85, Sıra:4

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:81, Sıra:7

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:81, Sıra:10

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan:81, Sıra:7

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:85, Sıra:2

 

4- Ege Üniversitesi

Ege-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 498

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:82, Sıra:5

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:84, Sıra:7

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:83, Sıra:3

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:85, Sıra:4

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan:83, Sıra:5

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:81, Sıra:6

 

3- Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız-Teknik-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 500

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:81, Sıra:6

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:86, Sıra:2

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:82, Sıra:4

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:87, Sıra:2

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan:84, Sıra:2

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:80, Sıra:7

 

2- Gebze Teknik Üniversitesi

Gebze-Teknik-Üniversitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 502

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:83, Sıra:4

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:85, Sıra:5

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:84, Sıra:2

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:86, Sıra:3

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan:84, Sıra:3

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:80, Sıra:8

 

1- Abdullah Gül Üniversitesi

 

abdullah-gul-universitesi

Genel Memnuniyet Puanı: 531

Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı; Puan:88, Sıra:1

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı; Puan:86, Sıra:1

Akademik  Destek ve İlgi; Puan:87, Sıra:1

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet; Puan:91, Sıra:1

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği; Puan:91, Sıra:1

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği; Puan:88, Sıra:1

 

Son Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir